503 654 759
prace@wiko.kylos.pl
 
rok założenia 2001

Oferta nasza obejmuje następujący, i nie tylko, zakres tematyczny:

 • pedagogika, resocjalizacja, patologia społeczna

 • psychologia, socjologia

 • historia, historia sztuki, sztuki piękne

 • polityka, politologia

 • polityka kadrowa, polityka lokalna

 • teologia

 • archeologia

 • marketing, reklama, PR

 • zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi

 • biznes, biznes plany

 • organizacja

 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo

 • geografia

 • ekologia, ochrona środowiska

 • ekonomia, finanse, bankowość

 • ubezpieczenia

 • controlling

 • transport, logistyka

 • prawo, administracja

 • literaturoznawstwo, poetyka, leksykologia, gramatyka, filologia polska

 • filozofia

 • biologia, biologia molekularna, biotechnologia, zootechnika

 • pielęgniarstwo

 • pomoc społeczna

 • etnografia

 • kulturoznawstwo

 • dziennikarstwo

 • bibliotekoznawstwo

 • statystyka, analizy statystyczne

 • WF

 • budowa maszyn, zwłaszcza przemysłowych, rolnych i energii odnawialnej

 • i wiele innych, proszę pisać i pytać. • w języku angielskim - nauki humanistyczne, ekonomia, nauki społeczne, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, muzykologia (o inne proszę pytać)

 • tłumaczenie tekstów z j. rosyjskiego na j. polski w każdej dziedzinie

Zlecenia realizują specjaliści z co najmniej wyższym wykształceniem specjalizujące się w danym zakresie tematycznym.


 Copyright @ 2011, WIKO